Konkurranse for salg av returpapir

(24.05.2016) Esval Miljøpark KF ønsker med dette å innhente tilbud i forbindelse med salg av innsamlet returpapir fra husholdninger og noe næringsvirksomhet.

Frist for innlevering av tilbud er mandag 13.06.16, kl. 12.00

Konkurransegrunnlaget finner du her