Støv- og lukt-status pr 1. august

Esval miljøpark jobber med gjennomføring av tiltakene som beskrevet i handlingsplanene - Støv og lukt.

Status pr 1. august 2012:

  • Forsøk med tåkeanlegg er i gang og godt synlig når man kjører inn til Esval miljøpark. Dette vil hindre spredning av aske.
  • Konsulent for prøvetakning av støv er valgt. Metodikk og prøvepunkter er bestemt og utstyr er bestilt. Fysisk prøvetakning vil starte så raskt vi får utstyret.
  • Vi har skiftet syre i sigevannsrenseanlegget og fått en positiv effekt av dette.
  • Vi har fått kvalitetssikret planene våre for røropplegget til gassrenseanlegget. Dette har tatt noe ekstra tid, men det var nødvending for å sikre at tiltaket vi gjør får den ønskede og varige effekten. Arbeidene er godt i gang og anlegget vil være i drift i senest i september.