Miljøinformasjon

Esval miljøpark ønsker å være en åpen virksomhet. Derfor offentliggjør vi all miljø-informasjon når den er tilgjengelig og det er praktisk mulig.

Luktredusering

Støvredusering

Støvnedfallsrapporter

Nyheter

NGI-rapporter