Kurs i kompostering av matavfall

Arrangør: Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag.
Første kurskveld (hovedsamling) i hjemmekompostering avholdes:
Dato: Torsdag 25. april 2019
Tid: Kl. 19.00 til kl. 22.00.
Sted: Nes rådhus, Kommunestyresalen


Foredrag om hjemmekompostering ved Merethe H. Frøystad
Presentasjon av et par kompostbinger
Enkel servering
Inndeling av grupper

Dette er et tilbud til alle nesbuer som ønsker å være mest mulig miljøvennlige.

Litt om kurset:
Det forutsettes minimum 7 deltakere. Alle påmeldte vil få tilbakemelding om videre framdrift ved å oppgi navn/adr./mobilnr./e-post ved påmelding.

Ved å delta i dette kurset vil du lære om kompostering i teori og praksis. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset er beregnet for deg som skal starte opp med hjemmekompostering eller som vurderer å begynne.

Har du erfaring innen kompost kan du være ressursperson for andre.

Kurset "Ren jord" består av en hovedsamling.(Nes rådhus) De resterende 3 møtene er selvstudie i grupper (deltagerne blir enige om dato for disse møtene) arrangert i privat regi. Studieplanen som benyttes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og det er lagt opp over 4 kvelder à 2 til 3 timer. For å få godkjent kursbevis må deltakerne være tilstede minimum 75 % av timene. Kurset utgjør grunnlaget for å kunne fritas for henting av matavfall.

Ved fullført kurs kan det inngås avtale med Esval Miljøpark om hjemmekompostering, du vil da få fritak for henting av matavfall, og fradrag i renovasjonsgebyret, for din jobb med hjemmekomposteringen. Samlet vil du med priser for 2019 kunne redusere ditt renovasjonsgebyr med kr 1.286,- pr år.

Det er fult mulig å bygge sin egen kompostdunk og arbeidsbeskrivelse, tegninger og materialisten finnes i heftet som deles ut på kurset.


Kurset er gratis, deltakere betaler kun kr. 100,- for kursmateriell ved fremmøte 1. kurskveld.
(kr. 50,- for medlemmer av Nes hagelag.)
Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kompostansvarlig i Nes hagelag; Merethe H. Frøystad, telefon: 416 00 739