Renovasjonsgebyr

(10.02.2017) Esval Miljøpark har over tid jobbet målrettet med både kostnadskontroll og og effektivisering av renovasjonsløsningene. Som en konsekvens av dette har kostnadene for å hente inn og behandle husholdningsavfall fra innbyggerne i Nes gått ned. Dette kommer Nesbuen til gode. Renovasjonsgebyret for 1. termin 2017 vil ikke bli fakturert ut til innbyggerne. Samtidig som renovasjonsgebyret for de neste terminene er redusert betydelig sammenlignet med 2016.