Fredagsnytt 26. januar

Det er normal drift på anleggene ved Miljøparken. Mandag starter arbeidet med luktredusringsanlegg på Biogassanlegget. 2 luker på lagertanken må holdes åpen under arbeidet som varer til og med onsdag 31. januar. Grunnet bruk av salpetersyre i prosessanlegget tror vi ikke det vil medføre sjenerende lukt. Skulle det likevel komme lukt er det en utilsiktet del av forbedringsarbeidet. Torsdag 1. februar er anlegget tilbake i normaldrift.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet