Støvredusering

Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Norsk Gjenvinning Metall AS utarbeidet en handlingsplan slik at vi kan jobbe systematisk og målrettet i forhold til støv og støvulemper. 


Handlingsplan: 

  1. Beplantning. Frist for igangsetting er 15.8.12. Sluttført 31.12.12 
  2. Tåkeanlegg. Frist for igangsetting er 15.9.12. Sluttført 31.12.12 
  3. Måleprogram. Frist for igangsetting er 1.7.12. 
  4. Ytterligere innbygging. Igangsatt, frist for sluttført 1.10.12 
  5. Mottakskontroll, revidering av prosedyrer. Frist for igangsetting er 1.9..12. Sluttført 31.12.12 
  6. Arbeidsprosedyrer, revidering med fokus på å unngå støv. Både hos NGM og hos Esval Miljøpark. Frist for igangsetting er 1.9.9.12. Sluttført 31.12.12 
  7. ROS analyser ved inngåelse av nye avtaler. Frist for igangsetting er 15.6.12. - løpende

Støvnedfallsrapporter 2019

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9Støvnedfallsrapporter 2018

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11

Støvnedfallsrapporter 2017

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11
Delrapport 12


Støvnedfallsrapporter 2016

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11
Delrapport 12

Støvnedfallsrapporter 2015

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11

Støvnedfallsrapporter 2013-2014

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11
Delrapport 12
Delrapport 13
Delrapport 14

Støvnedfallsrapporter 2012-2013

Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Delrapport 5
Delrapport 6
Delrapport 7
Delrapport 8
Delrapport 9
Delrapport 10
Delrapport 11