Kompostering av matavfall

Det er anledning for Nes kommunes innbyggere å kompostere husholdningens matavfall. I dag er det ca 200 husstander som komposterer matavfallet sitt. Kommunen synes dette er et godt tiltak og oppfordrer flere til å begynne. Husstanden sorterer ut matavfall og legger det i en godkjent varmkompostbeholder.

Minst en i husstanden må ha fullført kurs om kompostering i regi av Nes Hagelag, eller vise til tilsvarende kompetanse. Kursene gjennomføres på våren ca. hvert 2. år, neste gang våren 2023. For å få fradrag for kompostering av matavfall må husstanden ha godkjent kompostbeholder og signere en avtale med Esval Miljøpark. Du kan lage beholderen selv, den må da godkjennes av Esval Miljøpark KF i hvert enkelt tilfelle.

Krav til beholder og kurs er begrunnet ut fra at varmkompostering skal foregå hele året og ikke være til sjenanse for naboer eller andre. De som ønsker å starte med kompostering av matavfall kan ta kontakt med Esval Miljøpark.

Rabatter på renovasjonsgebyret

Ved å kompostere matavfall og ikke benytte beholder for våtorganiskavfall vil du få et fradrag på de kommunale huseiergebyrene. Fradraget bestemmes av kommunestyret og er for tiden (2022) på kr. 500,- pr. år, i tillegg sparer du gebyret for matavfallsbeholder.

Skriftlig avtale

Du kan skrive avtale om hjemmekompost nå du har gjennomført kurs, skaffet deg en godkjent kompostbeholder og er i gang med komposteringen. Kopi av avtalen kan du lese her.

Ikke matavfallspose

Når du har startet med å komposterer husholdningens matavfall vil renovatøren hente din matavfallsbeholder og du vil ikke lenger få tildelt poser til matavfall.