Kurs i kompostering av matavfall

Arrangør: Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag.


Første kurskveld (hovedsamling) i hjemmekompostering avholdes:


Dato: Torsdag 23.mars 2023
Tid: Kl. 19.00 til kl. 22.00.
Sted: Nes rådhus, Kommunestyresalen

 

Foredrag om hjemmekompostering ved Merethe H. Frøystad
Presentasjon av en kompostbinge
Enkel servering
Inndeling av grupper


Påmelding til Esval Miljøpark KF innen 21. mars 2023 på telefon 66 10 49 10 eller post@esval.no

Litt om kurset:
Det forutsettes minimum 5 deltakere. Alle påmeldte vil få tilbakemelding om videre framdrift ved å oppgi navn/adr./mobilnr./e-post ved påmelding.


Ved å delta i dette kurset vil du lære om kompostering i teori og praksis. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset er beregnet for deg som skal starte opp med hjemmekompostering eller som vurderer å begynne.


Har du erfaring innen kompost kan du være ressursperson for andre.


Kurset "Ren jord" består av en hovedsamling (Nes rådhus) De resterende 3 møtene er selvstudie i grupper, deltagerne blir enige om dato for disse møtene, arrangert i privat regi. Studieplanen som benyttes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og det er lagt opp over 4 kvelder à 2 til 3 timer. For å få godkjent kursbevis må deltakerne være til stede minimum 75 % av timene. Kurset utgjør grunnlaget for å kunne fritas for henting av matavfall.


Ved fullført kurs kan det inngås avtale med Esval Miljøpark om hjemmekompostering, du vil da få fritak for henting av matavfall, og fradrag i renovasjonsgebyret, for din jobb med hjemmekomposteringen. Samlet vil du med priser for 2023 kunne redusere ditt renovasjonsgebyr med kr. 638,- pr år.


Det er fult mulig å bygge sin egen kompostdunk og arbeidsbeskrivelse, tegninger og materialisten finnes i heftet som deles ut på kurset.


Kurset er gratis, deltakere betaler kun kr. 100,- for kursmateriell ved fremmøte 1. kurskveld.
(kr. 50,- for medlemmer av Nes hagelag.)


Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kompostansvarlig i Nes hagelag; Merethe H. Frøystad, telefon: 416 00 739 

Kompostering av matavfall

Det er anledning for Nes kommunes innbyggere å kompostere husholdningens matavfall. I dag er det ca 160 husstander som komposterer matavfallet sitt. Kommunen synes dette er et godt tiltak og oppfordrer flere til å begynne. Husstanden sorterer ut matavfall og legger det i en godkjent varmkompostbeholder.

Minst en i husstanden må ha fullført kurs om kompostering i regi av Nes Hagelag, eller vise til tilsvarende kompetanse. Kursene gjennomføres på våren ca. hvert 2. år, neste gang våren 2023. For å få fradrag for kompostering av matavfall må husstanden ha godkjent kompostbeholder og signere en avtale med Esval Miljøpark. Du kan lage beholderen selv, den må da godkjennes av Esval Miljøpark KF i hvert enkelt tilfelle.

Krav til beholder og kurs er begrunnet ut fra at varmkompostering skal foregå hele året og ikke være til sjenanse for naboer eller andre. De som ønsker å starte med kompostering av matavfall kan ta kontakt med Esval Miljøpark.

Rabatter på renovasjonsgebyret

Ved å kompostere matavfall og ikke benytte beholder for våtorganiskavfall vil du få et fradrag på de kommunale huseiergebyrene. Fradraget bestemmes av kommunestyret og er for tiden (2023) på kr. -250,- pr. år, i tillegg sparer du gebyret for matavfallsbeholder.

Skriftlig avtale

Du kan skrive avtale om hjemmekompost nå du har gjennomført kurs, skaffet deg en godkjent kompostbeholder og er i gang med komposteringen. Kopi av avtalen kan du lese her.

Ikke matavfallspose

Når du har startet med å komposterer husholdningens matavfall vil renovatøren hente din matavfallsbeholder og du vil ikke lenger få tildelt poser til matavfall.