INFO FRA NMP 14.09.2023

Nes Miljøpark AS vil i uke 39 benytte steinknuseanlegg og det kan i den forbindelse forekomme støy.