Romerike Biogassanlegg informerer 26. november 2020

Romerike Biogassanlegg har hatt noen tekniske utfordringer med RTO som beklageligvis har medført akutte luktutslipp som har vært til ulempe for nærmiljøet.

Deler for utbedringene er på plass og mannskap for utføring av oppgaven er allokert, dette har dessverre tatt noe lengre tid enn ønskelig bl.a. grunnet korona og de innreise-/karantenebestemmelser som gjelder.