Informasjonsmøte - jordrenseanlegg

(27.03.2017) Miljøparken har fått informasjon om at det er flere som ikke kan komme på informasjonsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 18 00.

Derfor arrangerer vi to møter torsdag 30. mars 2017.

Tidspunkter er kl 16 00 og 18 00.

Møtene vil finne sted i administrasjonsbygget i Miljøparken.

Ordfører Grete Sjøli og styreleder i Esval Miljøpark KF Hogne Røisheim vil være til stede sammen med daglig leder Jonny Eriksen.

Påmelding til Anne Brith Thon, tlf. 970 15 823 eller e-post: anne.brith@esval.no innen
onsdag 29. mars kl 12 00.