Nes Miljøpark

Det vil i uke 22 og 23 foregå knusing hos Nes Miljøpark.
Det kan i den forbindelse forekomme noe støy.