Fredagsnytt 12. januar 2018

Denne senhøsten og julen har biogassanlegget skapt problemer for nærmiljøet i form av luktutslipp. I god tid før julen ble utfordringene med lagertanker løst, noe som har «friskmeldt» tankene som luktkilde. Det er bra for oss og godt for nærmiljøet. Det ble imidlertid utfordringer med gassoppgraderingssystemet (RTO) rett før jul. Varmeelementene gikk ut av funksjon og måtte skiftes. I gassanlegget er dette en krevende jobb som utføres av spesialister på området. De kunne først komme 9. januar, og var ferdige i går torsdag 11. januar. I julen ble det ble forsøkt å redusere luktutslipp med jernklorid, men stoffet var så aggressivt at det spiste opp metallet og ikke kunne brukes. Det førte til ødeleggelser på anlegget, og videre forsøk på å tilsette jernklorid ble derfor avsluttet. Det jobbes nå med løsninger for å unngå lukt dersom gassoppgraderingssystemet skulle svikte eller av andre grunner stoppes.

Hovedkilden til lukt har vært lagertanker, dernest gassoppgraderingssystemet. Lagertankene har et lavt luktnivå og er ikke lenger til sjenanse. I løpet av februar skal nytt luktbehandlingssystem på plass, noe som vil gjøre anlegget mere robust mot utslipp av lukt. Gassoppgraderingssystemet er utbedret, og vil ikke representere luktsjenanse så lenge det er i drift. Vi har imidlertid erfart at det til tider har vært ute av drift, og at det har bidratt til luktutfordringer. Vi jobber derfor aktivt for å finne løsninger som forhindrer utslipp av lukt dersom gassoppgraderingssystemet svikter.

Vi håper med dette at vi kan legge luktproblematikken bak oss.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet
Mobil: 481 97 914