Ny medarbeider

Esval Miljøpark KF har ansatt en ny miljøingeniør. Hun heter Marta Wronkowska og er utdannet sivilingeniør innenfor miljøfag.

Hun startet mandag den 4. juni og vil arbeide med oppfølging av vår handlingsplan for fjerning av lukt, oppfølging av utslippstillatelsen, støvkartlegging og evt. ytterlige tiltak og oppfølging av andre oppgaver knyttet til det ytre miljø. Dette vil styrke Esval miljøpark sitt miljøarbeid betydelig og tilføre nyttig kompetanse.

Du kan treffe Marta på marta@esval.no eller på telefon 63 91 24 70.