Hageavfall

Det vil foregå kverning av hageavfall onsdag 22. og torsdag 23. august fram til kl 22 00.