Om Esval

Esval ligger i Nes kommune, ca 3 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo. Esval ligger i et jordbruksområde og ligger i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 19 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.

Esval avfallsanlegg har endret navn til Esval Miljøpark. Dette er et mer beskrivende ord for virksomheten vi driver med i dag, samtidig som det er et signal om at man ønsker en mer miljøvennlig profil på næringsvirksomheten. Esval Miljøpark sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere.

Esval Miljøpark ønsker å sette fokus på nærområdet rundt miljøparken. Utbedringer er gjort ved beplantning og stensetting som en del av forskjønningsprosjektet.

Kommunestyret i Nes kommune besluttet å opprette Esval Miljøpark som et kommunalt foretak fra 1. januar 2012.