Om Esval Miljøpark KF

Esval Miljøpark KF ligger i Nes Kommune, 3 km vest for Vormsund og 5 mil nord for Oslo. Miljøparken ligger i et jordbruksområde. Nes kommune er en av kommunene som produserer mest korn i Norge og har drøyt 23 000 innbyggere.

Nes kommune startet avfallsdeponi for håndtering av avfall i 1972. etter en lovendring i 200+ ble deponeringen av husholdningsavfall avviklet. Dette startet vegen mot virksomheten miljøparken driver i dag.

Esval Miljøpark KF ble etablert som kommunalt foretak fra 1. januar 2012. Esval Miljøparks formål er å drive virksomhet relatert til deponering og gjenvinning av avfall på en måte som gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og avfallsbesittere. Esval Miljøpark er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass.

 

Tjenester

Esval Miljøpark KF drifter Nes kommunes aktiviteter innenfor avfall og gjenvinning, dette inkluderer renovasjonsordning og gjenvinningsstasjon for innbyggere i kommunen.

BrukaNes Bruktbutikk på Årnes er et samarbeid mellom Esval Miljøpark KF og KanmerAS. Butikken fremmer ombruk av bruksvarer og tilbyr arbeidstrening til personer som er på arbeidstrening hos Kanmer.

 

Nes Miljøpark

Nes Miljøpark ble etablert i 2017. Selskapet eies av Esval Miljøpark KF, Gunnar Holth Grusforetning AS og AF Miljø AS.

 

Biogassanlegget

Romerike biogassanlegg (RBA) eies og driftes av Oslo kommune og er lokalisert i tilknytning til Esval Miljøpark. Anlegget inngår i Oslo kommunes klimatiltak. Anlegget produserer biogass fra kildesortert matavfall fra blant annet Oslo kommune, Nes kommune og næringsvirksomhet.