Informasjon om lukt

(15.11.2016) Det kan i korte perioder oppstå lukt fra Miljøparken grunnet kompostering.