RBA informerer 19. mai

På grunn av maskinhavari kan lukt forekomme til vi har identifisert og reparert feilen.