Henting av søppel julen 2013

Uke 52 (partallsuke)

Mandag 23. desember kjøres mandags- og tirsdagsrute

Tirsdag 24. desember kjøres onsdagsrute

Fredag 27. desember kjøres torsdags- og fredagsrute

Uke 1 (oddetalsuke)


Mandag 30. desember kjøres mandags- og tirsdagsrute

Tirsdag 31. desember kjøres onsdagsrute

Partallsuker:

Mandag: Hvamsvegen fra Årnes, Flagstad, til grense Sørum, Hvamsmoen til Rv 2, Tomteråsen, Neskollen,
Tirsdag: Rv 2 fra Vormsund til grense Ullensaker, Blakervegen, Fuglefjell, Nikevegen, Røavegen, Vestsidevegen fra Vormsund til grense Eidsvoll, Aurbergmoen, Blekstadvegen, Brårud, Kampå, Svanfossvegen til kryss ved Eidsvollvegen
Onsdag: Vormsundfeltet til grense Eidsvoll øst, Ringsbyvegen m/sideveger til Ringsby, Eggumsvegen, Jellumsvegen, Ålandsvegen, Grindervegen
Torsdag: Herbergåsen-Skogbygda, Ingeborgrud, Skogrand, Sjølivegen,Fallet, Vestgrendavegen, Rønoldvegen, Ringsbyvegen til Ringsby, Togstadvegen, Sluttenvegen,Liagrenda, Husåsvegen, Holsvegen, Åsvegen, Bjertnesvegen, Rv2 fra Herbergåsen til grense Hedmark
Fredag: Rv2 fra Vormsund til Herbergåsen, Vingersdalen,Uvesundet, Opakermoen, Holenvegen, Funnefossvegen

Oddetallsuker:

Mandag: Betel - Kjærnsmo til Sørum grense, Betel - Rånåsfoss til Sørum grense Auli
Tirsdag: Glomma Terrasse, Nedre Hagavei m. alle sideveger fra Årnes til Betel, Øvre Hagaveg fra Haga til Fjellfoten skole, Fjellfoten (Bjørnebærvegen)
Onsdag: Årnes sentrum, Høievegen, Banklia, Kirkevegen, Øvre Hagavei fra Årnes til Fjellfoten (Konglevegen og Røsslyngvegen) Fra Årnes til Vormsund
Torsdag: Silovegen, Runni, Rv 175 mot Seterstøa,Skøyenteiet, Rakeievegen mot grense Sør-Odal, Rakeievegen mot grense Aurskog
Fredag: Møllerstua, Svarverudvegen, Grønbakkvegen, Sollia, Sollihøgda,Skogrovegen, Kjusvegen, Dragsjøvegen til Kjensli, Østamoen