Askebehandling og metallgjenvinning

Nes kommune og Norsk Gjenvinning vant et anbud i 2009 om å behandle asken fra forbrenningsanlegget i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. En investering på 25 millioner kroner gjorde Esval i stand til å ta i mot aske både fra Oslo, og fra flere andre forbrenningsanlegg på Østlandet. Hver dag kommer det opp til 8-10 vogntog med aske som inneholder verdifulle metaller som jern, aluminium, messing, kobber og ikke-magnetiske metaller.


Når aske kommer til Esval har det vært igjennom et vannbad for å slukke glør og få ned temperaturen. Deretter legges det i ranker i ca 3-4 måneder. I denne perioden skjer det en varmeprosess i rankene som gjør at asken tørker og blir håndterlig. Deretter går asken inn i anlegget hvor det sorteres ut i ulike fraksjoner. Av alt metallet som gjenvinnes kan rundt 97 % benyttes.

Når man har tatt ut alle metaller og ikke-magnetiske metaller, er det igjen en fin masse som blant annet inneholder mye knust glass. Det jobbes med forsøk for å også kunne utnytte dette slagget til materialgjenvinning, som for eksempel i bærelag på parkeringsplasser og sykkelstier hvor det ikke blir så mye svevestøv.