På gjenvinningsstasjonen kan du levere følgendesortert avfall:

 • Trevirke (behandlet og ubehandlet)
 • Impregnert trevirke
 • Betong/tegl
 • Gips
 • Papp/papir
 • Isopor
 • Blandet metall
 • Gulvbelegg
 • Cellegummi
 • Hardplast
 • Emballasjeplast

Dette kan du levere GRATIS:

 • EE-avfall (hvitevarer, brunevarer, elektrisk og elektronisk avfall)
 • Farlig avfall
 • Glass
 • Klær/tekstiler
 • Bilbatterier
 • Hageavfall fra private hager *

*Hageavfallet blir kvernet , og det er viktig at du fjerner stein og annet avfall for at vi skal kunne lage et nyttbart sluttprodukt.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00 - 15.00

Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt