Bytte av ødelagt beholder

Min beholder er ødelagt og jeg ønsker å få den byttet (bytte av ødelagt beholder er gratis).

Ja
Nei
Restavfall
Papp / Papir
Matavfall