Bestilling av beholdere til ny bolig

Jeg ønsker å bestille avfallsbeholdere til ny bolig.

Ja
Nei
140 liter
240 liter
360 liter
660 liter
140 liter
240 liter
360 liter
660 liter
140 liter
240 liter

Tekniske data for beholdere:

Type

Størrelse

Bredde

Dybde

Høyde

2 hjul

140 liter

48 cm

55,5 cm

107 cm

2 hjul

240 liter

58 cm

74 cm

107 cm

2 hjul

360 liter

62 cm

86 cm

110 cm

4 hjul

660 liter

136 cm

77 cm

118 cm