Renovasjon i Nes kommune

Esval Miljøpark KF ble etablert 1. januar 2012, og Nes kommunes aktivitet innenfor avfall og gjenvinning er samlet i dette selskapet. Esval Miljøpark KF har ansvaret for tilbudet til innbyggerne i kommunen. Vi tror denne organiseringen vil gi enda bedre løsninger for innbyggerne.

Nesbuen er flink til å kildesortere. Det er bra fordi avfall kan være en ressurs som har stor nytte i samfunnet vårt.

Hver renovasjonsbil har to kamre. Det betyr at selv om matavfall og restavfall blir samlet inn samtidig, blir det behandlet hver for seg. Matavfallet blir brukt til produksjon av biogass. Restavfallet går til forbrenning, og energien brukes til oppvarming av hus. Papir og plast samles inn på egne biler, og hver avfallstype får sitt eget løp tilbake til gjenvinning.

 Fortsett med å sortere søppel. Det er viktig for å unngå forurensing og for å bruke avfallet videre i kretsløpet.

Med vennlig hilsen
Jonny Eriksen, daglig leder

Renovasjon uke 51 og 52/2017

Uke 51 kjøres som normalt. (18. -22. des)

Innkjøring i uke 52:
Mandag og tirsdagsrute (partall) kjøres på onsdag 27. desember
Onsdag og torsdagsrute (partall) kjøres torsdag 28. desember
Fredag (partall) kjøres på fredag 29. desember

Papp/papir og plast kjøres etter oppsatt tømmekalender.