Aktuelle saker / Nyheter

Informasjon fra RBA uke 43

24.10.2016 11:35
(24.10.2016) I uke 43 kan det forekomme lukt fra Romerike biogassanlegg grunnet b...
>>

Høring - Renovasjonsforskrift Nes kommune

21.10.2016 07:39
(21.10.2016) Formannskapet i Nes kommune har i møte - 14.06.16 fattet vedtak om a...
>>

Velkommen til Miljøparkvegen!

18.10.2016 12:51
(18.10.2016) Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Romerike biogassanlegg og Nor...
>>

Miljøparken har kontroll på regnskapet

16.09.2016 10:37
(16.09.2016) Regnskapet for 2015 er revidert av Romerike Revisjon IKS. Revisjonsr...
>>
Velkommen til Esval Miljøpark KF
Esval ligger i Nes kommune, ca 5 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo.

Esval ligger i et jordbruksområde og i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 20 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.
Ordinære åpningstider
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00
Lørdag: Stengt
Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt
Finn Esval på kartet! Klikk her!
Veiatlas.no