Aktuelle saker / Nyheter

Biogassanlegget informerer

14.11.2017 14:08
Biogassanlegget har problemer med luktutslipp. Naboene er flinke til å påpeke det...
>>

Viser til oppslag i Romerikes Blad

17.10.2017 15:28
Det er i Romerikes Blad nettutgave 17. oktober en artikkel som omhandler en nabos...
>>

Ledig vikariatstilling som miljøingeniør

13.10.2017 09:35
Vår miljøingeniør skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker derfor etter hennes...
>>

Info. fra RBA

03.10.2017 14:39
Vi skal foreta en vedlikeholds stans på anlegget fra ca klokken 12.00 i dag og et...
>>
Velkommen til Esval Miljøpark KF
Esval ligger i Nes kommune, ca 5 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo.

Esval ligger i et jordbruksområde og i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 20 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.
Åpningstider
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00
Lørdag: Stengt
Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt
Finn Esval på kartet! Klikk her!
Veiatlas.no