Tjenester


På Esval Miljøpark er gjenvinningsstasjonen flyttet til et nytt område inne på anlegget. Følg skilting og nytt kjøremønster! Er du i tvil, henvend deg til betjeningen.

Hver dag kommer det opp til 8-10 vogntog med aske som inneholder verdifulle metaller som jern, aluminium, messing, kobber og ikke-magnetiske metaller.

Esval miljøpark tar i mot lettere forurensede jordmasser fra bygge-prosjekter i Oslo og Akershusregionen.

Innsamlede containere fra kunder blir lastet om over i større containere fra Norsk Gjenvinning for transport til videre behandling.