Styre/ledelsen i Esval Miljøpark KF

Styret 2018
Styreleder: Heidi Bruun Woldsnes, e-post: heidi@movementgroup.no, tlf.: 90 97 45 76
Nestleder: Tore Thomsen

Styremedlemmer:
Geir Dølvik
Åse Birgitte Skjærli
Sten Rinden

Varamedlemmer:
Ingeborg Hønsen Aasvangen
Bjørn Nordvold
John-Sverre Bråten


Daglig leder: Pål Torneby

Administrasjonsleder: Anne Brith Thon

Teknisk leder: Inge Moen

Driftsleder: Sten Rinden

Fagleder renovasjon: Lindis Assmann