Styre/ledelsen i Esval Miljøpark KF

Styret 2018
Styreleder: Hogne Røisheim, mobil: +47 414 37 921, e-post: hro@hrprosjekt.no
Nestleder:Heidi Bruun Woldsnes

Styremedlemmer:
Geir Dølvik
Åse Birgitte Skjærli
Sten Rinden

Varamedlemmer:
Tore Thomsen
Ingeborg Hønsen Aasvangen
Robert Østmo


Daglig leder: Jonny Eriksen

Administrasjonsleder: Anne Brith Thon

Teknisk leder: Inge Moen

Driftsleder: Sten Rinden

Fagleder renovasjon: Lindis Assmann