Støvredusering

Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Norsk Gjenvinning Metall AS utarbeidet en handlingsplan slik at vi kan jobbe systematisk og målrettet i forhold til støv og støvulemper.

Handlingsplan:
  1. Beplantning. Frist for igangsetting er 15.8.12. Sluttført 31.12.12
  2. Tåkeanlegg. Frist for igangsetting er 15.9.12. Sluttført 31.12.12
  3. Måleprogram. Frist for igangsetting er 1.7.12.
  4. Ytterligere innbygging. Igangsatt, frist for sluttført 1.10.12
  5. Mottakskontroll, revidering av prosedyrer. Frist for igangsetting er 1.9..12. Sluttført 31.12.12
  6. Arbeidsprosedyrer, revidering med fokus på å unngå støv. Både hos NGM og hos Esval Miljøpark. Frist for igangsetting er 1.9.9.12. Sluttført 31.12.12
  7. ROS analyser ved inngåelse av nye avtaler. Frist for igangsetting er 15.6.12. - løpende

Støvnedfallsrapporter 2018

Støvnedfallsrapporter 2017

Støvnedfallsrapporter 2016

Støvnedfallsrapporter 2015

Støvnedfallsrapporter 2013-2014


Støvnedfallsrapporter 2012-2013