Tømmekalender

Tømming av rest-og matavfall skjer hver fjortende dag. I oversikten under finner du ut når vi tømmer dine beholdere.

1. Trykk på kartlinken og zoom inn på ønsket område.
2. Trykk på "Meny" øverst til høyre, og velg mellom "papir/plast" og "rest/organisk"
3. Trykk på "Tegnforklaring"

Oddetallsuker:

Mandag: Hvamsvegen fra Årnes, Flagstad, til grense Sørum, Hvamsmoen til E16, Tomteråsen, Neskollen,

Tirsdag: E16 fra Vormsund til grense Ullensaker, Blakervegen, Fuglefjell, Nikevegen, Røavegen, Vestsidevegen fra Vormsund til grense Eidsvoll, Aurbergmoen, Blekstadvegen, Brårud, Kampå, Svanfossvegen til kryss ved Eidsvollvegen

Onsdag: Vormsundfeltet til grense Eidsvoll øst, Ringsbyvegen m/sideveger til Ringsby, Eggumsvegen, Jellumsvegen, Ålandsvegen, Grindervegen

Torsdag: Herbergåsen-Skogbygda, Ingeborgrud, Skogrand, Sjølivegen,Fallet, Vestgrendavegen, Rønoldvegen, Ringsbyvegen til Ringsby, Togstadvegen, Sluttenvegen,Liagrenda, Husåsvegen, Holsvegen, Åsvegen, Bjertnesvegen, Rv2 fra Herbergåsen til grense Hedmark

Fredag: E16 fra Vormsund til Herbergåsen, Vingersdalen,Uvesundet, Opakermoen, Holenvegen, Funnefossvegen

Partallsuker:

Mandag: Betel - Kjærnsmo til Sørum grense, Betel - Rånåsfoss til Sørum grense Auli

Tirsdag: Glomma Terrasse, Nedre Hagavei m. alle sideveger fra Årnes til Betel, Øvre Hagaveg fra Haga til Fjellfoten skole, Fjellfoten (Bjørnebærvegen)

Onsdag: Årnes sentrum, Høievegen, Banklia, Kirkevegen, Øvre Hagavei fra Årnes til Fjellfoten (Konglevegen og Røsslyngvegen) Fra Årnes til Vormsund

Torsdag: Silovegen, Runni, Rv 175 mot Seterstøa,Skøyenteiet, Rakeievegen mot grense Sør-Odal, Rakeievegen mot grense Aurskog

Fredag: Møllerstua, Svarverudvegen, Grønbakkvegen, Sollia, Sollihøgda,Skogrovegen, Kjusvegen, Dragsjøvegen til Kjensli, Østamoen