Mytene om søppelet ditt

Folk flest er svært positive til å kildesortere, men likevel tror mange at avfallet havner på samme søppelplass eller i samme forbrenningsovn. Det er rart at folk er så positive til å gjenvinne selv om de er skeptiske til hva som skjer med avfallet. Esval Miljøpark kan garantere at alt du kildesorter og leverer til Esval Miljøpark blir levert til gjenvinning. Det kan du føle deg helt trygg på. Det er trist om folk misforstår dette og er skeptiske til å kildesortere.

Her er mytene som ofte går igjen hos folk:

 1. Det er ingen vits i sortere fordi alle beholderne blir tømt i samme søppelbil. 
  Renovasjonsbilene i Nes kommune har to kammer. Det kan se ut som om alt blir blandet, men avfallet havnet altså i to ulike rom slik at det ikke blir blandet i bilen. Vi jobber for å bli flinkere til å informere om dette slik at vi unngår slike misforståelser.
 2. Plastsekkene med sortert plastavfall blir kastet sammen med papiravfallet. 
  Folk får jo kaffen i halsen når de ser at plasten de har sortert hentes sammen med papiravfallet, men renovasjonsbilene i Nes kommune har to kammer, papiret og plasten havner altså i to ulike rom og blir ikke blandet i bilen. Det sparer tid og miljø og kjøre med to kammer på bilene.
 3. Plasten er for skitten til å kunne gjenvinnes.  
  Plasten blir renset i store vannbad på fabrikkene, men folk må likevel være flinke til å vaske bort matrester. Plasten blir sendt til sorteringsanlegg i Tyskland der den blir veldig grundig vasket. Cirka 80 prosent av innsamlet plast blir resirkulert til ny plast, resten går til energigjenvinning. 
 4. Esval tjener penger på at folk kildesorterer.
  Inntekter som vi får ved salg av kildesortert avfallsråstoff går ikke i Esval`s lomme. Alle inntekter vi får går tilbake til abonnentene ved at renovasjonsgebyret holdes nede.
 5. Miljøgevinsten forsvinner fordi avfallet kjøres til utlandet. 
  Vi selger papir til dem som tilbyr den beste prisen. Det fungerer omtrent som på en auksjon. Når papiret sendes til Asia skjer det som regel med returtransport i båter som har fraktet importerte varer til Norge. 75 prosent av plasten går med tog til Tyskland. 
 6. Alt avfallet går i samme forbrenningsovn. 
  Esval ville vært veldig dumme dersom de kastet alt søppelet i samme forbrenningsovn. Det koster ca. 900 kr. tonnet å brenne avfall. Avfallet som blir kildesorter gir oss gode inntekter, så en slik påstand faller på sin egen urimelighet.
 7. Det er sikker aldri noen som vinner i dette kartong-lotteriet. 
  Joda, selvfølgelig er det noen som vinner. I april 2013 vant en av våre innbyggere kr. 10 000,- og i september 2014 var det en som vant hele kr. 100 000,-. I april 2016 hadde vi en innbygger som vant kr. 10 000- og i desember en som vant kr. 100 000,-. En gang i kvartalet trekkes 1 kubbe eller kartong som sendes inn til det nasjonale lotteriet. Totalt i Norge blir det utdelt 120 premier à kr 10.000,- og 4 premier à kr 100.000.