Planprogram for Esval

(14.04.2014) Esval Miljøpark KF skal gjennomføre en reguleringsplan med full konsekvensutredning for å undersøke mulighetene til å ta i mot gravemasser. Området er innenfor reguleringsplanen til Esval Miljøpark, men har i dag et annet formål.

Les mer om tiltaket og planprogrammet her.