Nesbuene er gode på plastsortering

(05.06.2014) I den siste revisjonsrapporten fra Grønt Punkt utmerker Nes kommune seg positivt på sortering av plast. Kvalitetskontrollen viser at det kun var 3,33 % forurensing av innsamlet plastavfall. Grønt Punkt sitt kvalitetskrav er på 5 %, men opptil 10 % blir akseptert forutsatt at forbedringstiltak iverksettes. Resultatet for Nes kommune er altså svært bra.

Illustrasjonsfoto: Linda Cartridge

Kvalitetsrevisjonen er en viktig del av Grønt Punkt Norges arbeid med å verifisere at inngåtte avtaler overholdes, for å sikre riktigst mulig rapportering til myndighetene.

Revisjonen ble gjennomført på Esval Miljøpark og bestod av en samtale omkring systemløsning, befaring av anlegg, sorteringsanalyse av upresset vare og en etterfølgende gjennomgang av resultatene.

Kvalitetskontrollen ga et godt resultat med svært lite forurensning av plastemballasjen. De 3,33 % forurensning bestod av 0,53 % mat og tilgriset plastemballasje, 1,87 % annet restavfall og 0,93 % avispapir, papp og kartong.

- Dette viser hvor flinke folk har blitt til å kildesortere hjemme, og det er moro å se at det nytter, sier renovasjonsansvarlig ved Esval Miljøpark, Lindis Assmann.