Nes-avfall gir miljøgevinst

(31.10.2014) Mandag 3. november ankommer første lass med matavfall fra Nes kommune til Romerike biogassanlegg. Det betyr mye for miljøet.

Hele 1 000 tonn med matavfall fra husholdninger i Nes skal årlig leveres til det nye og moderne biogassanlegget. Anlegget driftes av Energigjenvinningsetaten (EGE), som utnytter ressursene i matavfallet til biogass og biogjødsel.

Anlegget mottar også kildesortert matavfall fra Oslo og andre avfallsbesittere.

Kontrakten mellom EGE og Esval Miljøpark er toårig, med opsjoner på ytterligere to år, gjeldende fra og med 1. november 2014.

Matavfallet er kildesortert av innbyggerne i Nes og representerer en viktig ressurs for produksjonen av miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, som blant annet kommer lokale bønder til gode.

Lokal behandling av matavfallet sparer dessuten store transportkostnader, noe som gjør kontrakten mellom EGE og Esval Miljøpark til en stor seier for miljøet.

Du kan lese mer om biogass og biogjødsel her