Kverning av hageavfall

(22.08.2014) Kverning/hugging av hageavfall

Esval Miljøpark ønsker pris på kverning/hugging av hageavfall. Det ønskes kun pris på kverning/hugging. Esval Miljøpark holder dumper, hjullaster og graver med sjåfør ved behov.

Det ønskes også forslag til beregning av mengde ferdig
kvernet/hugget flis. Pris ønskes pr m3 ferdig
kvernet/hugget flis.

Det er ca. 2 500 m3 hageavfall som skal behandles.
Antatt tidsbruk er 1-2 arbeidsdager.
Oppdraget må være ferdig i løpet av oktober 2014


Tilbudet leveres per e-post til:
Lindis.assmann@nes-ak.kommune.no
innen 14. september 2014.