Hogging av hageavfall

(26.05.2014) Esval Miljøpark ønsker pris på hogging/ kverning av hageavfall. Det ønskes kun pris på hogging/kverning.
Esval Miljøpark holder dumper, hjullaster og graver med sjåfør ved behov.

Pris ønskes pr m3 ferdig hogget flis.

Det er ca. 2 500 m3 hageavfall som skal kvernes.

Oppdraget må være ferdig innen. 23. juni 2014.

Det tillates 1 riggkostnad.

For spørsmål kontakt Inge Moen på telefon 957 62 651.

Tilbudet levere per e-post til:

innen 2. juni 2014 kl. 12.00.