Forenklet konkurranse for kjøp av informasjonstjenester

(19.05.2014) Esval Miljøpark KF innbyr til forenklet konkurranse i forbindelse med kjøp av informasjonstjenester. Formålet er å dekke vårt behov for kommunikasjonsrådgivning, utarbeidelse av informasjonsmateriell og bistand i løpende kommunikasjonsarbeid.

Kravspesifikasjoner
Bistand til strategisk og operativt arbeid innenfor kommunikasjonsområdet, eksempelvis arbeid med kommunikasjons- og mediestrategi.

Medierådgiving knyttet til enkeltsaker og til Esval Miljøparks generelle virksomhet.

Utvikling og utforming av materiale som rapporter, annonser, presentasjoner, profilmateriell og grafiske uttrykk til bruk i elektroniske eller papirbaserte kanaler.

Leveranse av kommunikasjonstjenester, digitalt eller papirbasert, til bruk i ekstern og til dels intern kommunikasjon.


Oppdragsgivers representant
Navn: Jonny E. Eriksen, daglig leder Esval Miljøpark KF
Telefon: 958 72 358 / 63 91 24 72
E-post : jonny@esval.no

Prisangivelser
Prisene skal oppgis i timepriser per fagområde eksklusiv merverdiavgift. Alle priser skal oppgis i norske kroner.

Kontraktens verdi
Oppdragsgiver ønsker mulighet til å kjøpe informasjonstjenester for inntil kr. 200 000,- per år.

HMS-attest
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet må innleveres ved kontraktinngåelse.

Innlevering
Tilbudet skal innleveres på e-post til: jonny@esval.no

Innleveringsfrist
Siste frist for innlevering av tilbud er 10.06.2014 kl.12.00

Vedlegg
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet