Dugnad for lag og foreninger

(11.04.2014) Seks lag meldte sin interesse innen fristen, og i dag kl.08.00 ble R&Å IL, Fotballgruppa trukket ut.

(31.03.2014) Esval Miljøpark KF trenger dugnadshjelp til å rydde langs veg, og oppfordrer herved alle lokale lag og foreninger om å melde sin interesse. Betaling for oppdraget er kr. 20 000,-

Det skal ryddes langs RV177 fra rundkjøringen ved Shell, Vormsund til Esval Miljøpark og Langs RV177 fra Holtermeieriet (gamle butikken) til Esval Miljøpark (porten), det vil si en strekning på ca. 7-8 km. Det skal ryddes på begge sider av vegen i god bredde.

Utførende lag/forening må holde sekker/poser, bil, henger, traktor, lastebil eller lignende til frakt av avfallet til Esval Miljøpark. Deltagerne må benytte refleksvest under oppdraget. Arbeidet kan utføres på dag, kveld eller helg. Levering av avfallet må skje i Esval Miljøstasjons åpningstid umiddelbart etter at dugnaden er gjennomført.

Oppgaven må være ferdig innen 1. mai 2014.

Betaling for dugnaden kr. 20 000,-

Meld ditt lags interesse innen:

Onsdag 9. april 2014 kl. 12.00,

Trekning vil bli foretatt og kunngjort umiddelbart etter fristen. Det vil bli foretatt trekning blant de lag og foreninger som melder sin interesse om hvem som får jobben. For at flest mulige lag og foreninger skal få mulighet til å få oppdrag vil det laget/foreningen som vant siste dugnadsjobb ikke bli vurdert ved de 2 neste oppdragene dersom flere ønsker oppdraget.

Dersom du har spørsmål, kontakt Lindis Assmann på e-post: lindis@esval.no eller mobil: 936 18 940