Dom i Esvalsaken foreligger

(10.11.2014) Fredag 7.november ble dom i Esvalsaken offentliggjort. Nes kommune ble dømt til å betale Per og Else Martinsen
kr. 250 000, samt deler av deres saksomkostninger.

Administrasjonen i Nes kommune og Esval Miljøpark KF har lest dommen, og er overrasket over både premissene og resultatet. Administrasjonen vil benytte ankefristen på å foreta en grundig vurdering om det er nødvendig eller ønskelig å anke dommen. Ankefristen er 1 måned, og saken vil bli lagt fram for beslutning i Formannskapets møte den 25.11.2014.

Administrasjonen er tilfreds med at retten har konkludert med at det ikke foreligger brudd på noen utslippstillatelser eller konsesjonsvilkår for øvrig. Administrasjonen er videre tilfreds med at det betydelige arbeidet som er utført i Esval Miljøpark KF har hatt ønsket effekt, og at retten konkluderer med at luktutslippene i dag er akseptable.

Dommen i sin helhet kan leses her.

For mer informasjon, se Nes kommunes nettside.