Matavfall blir energi

I Nes kommune samler vi inn matavfall (våtorganiskavfall) samtidig med restavfallet. Renovasjonsbilene har 2 kammer så avfallet blir ikke blandet. Mandag 3. november 2014 begynte vi å levere det våtorganiske avfallet til Romerike biogassanlegg, her på Esval. Dette gir en kjempegevinst både økonomisk og for miljøet. Vi sparer fraktkostnadene fra Esval Miljøpark til behandlingsanlegg og vi sparer Co2.

Stor energiverdi

En kilo matavfall har en energiverdi lik en kilowattime (kwh) når det brennes og omdannes til strøm eller fjernvarme. Matavfallet gir omtrent samme energiverdi når det lages metangass av den i et biogassanlegg. Metangassen kan brukes til kjøretøy eller til å lage strøm. Biogass er et CO2-nøytralt drivstoff, og biogjødsel er et miljøvennlig og næringsrikt gjødslingsprodukt for landbruket. Det er energiverdien som er viktig for miljøet. Energi laget av matavfall gir spart uttak av fossil energi (som gass og olje) når energien i matavfallet utnyttes til strøm, varme og drivstoff.

Hele 1 000 tonn med matavfall fra Nes kommunes husholdninger skal årlig leveres til det nye og moderne biogassanlegget. Anlegget driftes av Energigjenvinningsetaten (EGE), som utnytter ressursene i matavfallet til biogass og biogjødsel. Anlegget mottar også kildesortert matavfall fra Oslo og andre avfallsbesittere. Matavfallet er kildesortert av innbyggerne i Nes, og representerer en viktig ressurs for produksjonen av miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, som blant annet kommer lokale bønder til gode.

Mindre transport

Matavfallet blir levert direkte til Romerike biogassanlegg. Lokal behandling av matavfallet reduserer transporten. Noe som gjør kontrakten mellom EGE og Esval Miljøpark til en stor seier for miljøet.

Den beste jorden lager du selv

Har du hage du steller litt med, kan hjemmekompostering være en god idè. Det blir nemlig førsteklasses jord av kompostering!

Spis opp maten din!

Til slutt må det sies at mat uansett gjør mest nytte som mat- ikke avfall. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 50 kilo spiselig mat i året - rett i «søpla». Tips til hvordan du kan kaste mindre mat, finner du her.

Du kan lese mer om biogass og biogjødsel her.