Hva skjer med plasten?

Grønt Punkt Norge drifter returordningen for plastemballasje på vegne av Plastretur AS. Returordningen er et resultat av kravene fra EU om å samle inn og gjenvinne mest mulig emballasje, derfor er det kun plastemballasje som skal samles inn og gjenvinnes i denne returordningen.

Esval Miljøpark KF som forvalter av kommunens renovasjonsordning er medlem av Grønt punkt Norge. I Nes kommune startet vi med innsamling av plastemballasje 1. januar 2007. I Nes kommune samler vi inn plastemballasjen i egne sekker hjemme hos abonnenten (henteordning). I desember 2013 hadde vi revisjon av plastavfallet som var samlet inn hos abonnentene. Den viste at plastemballasjen i Nes kommune har en meget god kvalitet, det vil si at innbyggerne i Nes kommune er flinke til og sortere ut plastemballasjen. Hele revisjonsrapporten kan leses her.

Grønt Punkt Norge sender all innsamlet plastemballasje fra norske husholdninger til Tyskland for sortering. Plastemballasjen blir der sortert i 6 til 7 ulike plasttyper (fraksjoner) som igjen sendes videre til materialgjenvinning. Grønt Punkt har garantert at minst 75 % av all plastemballasje som norske innbyggere kildesorterer i sine hjem skal sendes videre til materialgjenvinning.

Hva skal du sortere ut?
Innsamling gjelder all emballasjeplast, dvs. plastfolie, plastposer, plastbegre, plastbokser etc. For å unngå vond lukt skal tilgriset plastemballasje skylles i kaldt vann, vannet skal renne godt av. Emballasjen skal så legges i plastsekk som settes ut på tømmedag for papp/papir.

Hva skal du ikke sortere ut?

Skitten plast, farlig avfall (white spirit flaske o.l.), samt plast som ikke er emballasje (leker, hagemøbler o.l) skal ikke sorteres som plastemballasje.

Hva skjer med plastemballasjen videre?
Plastemballasjen samles inn hos hver enkelt husstand sammen med papir, renovasjonsbilen har to kammer så avfallet du har sortert blir ikke blandet. Det kjøres så til Esval Miljøpark, her blir det lastet opp i containere og hentet av Ragn Sells AS, som presser og baller plasten. Ballene blir fraktet til Europa for sortering og materialgjenvinning. Av gjenvunnet folie produseres bl.a. plastposer/sekker (som den du fikk utdelt til innsamling), plastkanner, drensrør og avfallsbeholdere. Av innsamlede flasker, kanner og brett produseres for eksempel kontorstoler, fleecegensere, nye plastflasker, bygningsprofiler, kabeldekkplater og takrenner. Av den sorterte plasten lages plastgranulat, en råvare som blir brukt i produksjon av nye plastprodukter eller emballasje.

Plast er ikke et homogent materiale, men finnes i forskjellige typer som PP, PS, LDPE, HDPE osv. En type plastemballasje kan gjøre stor skade i nye produkter hvis den blandes med en annen. Grønt Punkt Norge benytter tyske sorteringsanlegg for å sortere plasten i fraksjoner klare for materialgjenvinning. Anleggene benytter i hovedsak optisk sortering for å sortere den blandede norske plastemballasjen fra husholdninger i flere undergrupper, hvorav folie (myk plast) er den største.

Datoer for henting av plast og papir i Nes kommune finner du på tømmekalenderen som deles ut i desember hvert år.

Miljønytte
• For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 - 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde).
• Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje.

Visste du at?
• Vi nordmenn forbruker omtrent 15 kg plastemballasje hver i året (i husholdningen).
• Mengden restavfall reduseres med opptil 40 % ved kildesortering av plastemballasje.
• Gjenvunnet plast går inn i produksjonen av nye plastprodukter. Bruksområdene blir stadig flere. Mange av
avfallsposene vi bruker daglig er blant annet laget av resirkulert plast.
• Gjenvinning gir betydelige miljøgevinster.
• Vi reduserer bruken av olje - en ikke fornybar ressurs.
• For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje.
• Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av ny plast.
• Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil seks ganger.