Kildesortering hjemme

- Papp og papir (beholder med blått lokk)

Papir, aviser, reklame, emballasjepapp, drikkekartonger, bøker, eggkartonger, pizzaesker osv.
Beholderen tømmes 1 gang pr måned. SeTømmekalender

- Matavfall (beholder med brunt lokk)

Skrell, skrotter, grut, eggeskall, nøtteskall, rekeskall, teposer og matrester generelt.
Beholder tømmes hver 14. dag. Renovatøren deler ut poser til alle husstander med beholder for matavfall 2 ganger pr år.
Trenger du flere poser?

- Restavfall (beholder med sort lokk)

Keramikk, porselen, bleier, planterester, kattesand osv. Det du ikke får sortert ut kan kastes her.
Beholder tømmes hver 14. dag. Trenger du større beholder? Bestill her!

- Plastemballasje (i klar plastsekk)

OBS! Alt må være rent og tørt!
All plastemballasje som kan åpnes. For eksempel plastflasker og plastkanner uten kork, plastfolie, og plastposer, plastbegre og plastbokser, potetgullposer, blomsterpotter osv.
OBS: Plastleker skal ikke i denne sekken, men kastes i restavfall.

Kommunen deler ut én rull med plastsekker hvert år. Plastsekken hentes samtidig med papp/papir (1 gang pr. måned). Se Tømmekalender
Husk å sette ut plastsekken før tømmedato! TIPS: legg inn varsling på mobilen når du får tømmekalenderen!

Trenger du flere plastsekker?
Nyttige lenker
Les mer om kildesortering på