Kildesortering hjemme

- Papp og papir (beholder med blått lokk)

- Matavfall (beholder med brunt lokk)

- Restavfall (beholder med sort lokk)

- Plastemballasje (i klar plastsekk)

Nyttige lenker

Les mer om kildesortering på