Sekker til plastemballasje

Det deles ut en rull a` 20 plastsekker til plastemballasje per år, det vil si 1,5 sekker per måned per husstand. Sekkene deles ut i løpet av mars. Er du tom for sekker til plastemballasje kan du knyte en tom sekk på håndtaket til beholderen for papp/papir, da vil renovatøren legge igjen en ny rull neste gang han tømmer avfall hos deg. Du kan også hente en ny rull på kommunens

Servicetorg på Årnes og hos Esval Miljøpark eller bestille her. Ny rull vil da bli levert ved neste tømming av avfall.