Matavfallsposer

Det deles ut en rull a` 100 poser to ganger per år, det vil si 3,5 poser pr uke per husstand. Posene deles ut primo juni og desember. Er du tom for poser før neste utlevering kan du knyte en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen, da vil renovatøren legge igjen en ny rull neste gang han tømmer matavfall hos deg. Du kan også hente en ny rull på kommunens

Servicetorg på Årnes og hos Esval Miljøpark, eller bestille her. Ny rull vil da bli levert ved neste tømming av matavfall. Posene skal kun brukes til matavfall. Så trenger du poser til oppbevaring av ander ting bør du heller kjøpe egne poser til dette.