Husholdningsavfall

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Alle husstander er forpliktet til å delta i renovasjonsordningen. For tjenesten betaler du et renovasjonsgebyr.

Renovasjonsordning
Renovasjon i Nes kommune består av en henteordning og en bringeordning. Henteordningen omfatter det avfallet renovatøren henter hjemme hos deg, mens bringeordningen omfatter det avfallet du selv leverer til de forskjellige returpunktene i kommunen. Vi har en utstrakt kildesortering av avfall, for henteordningen ble den innførte i mai 1999. Vi sorterer nå ut matavfall, papir/papp og plastemballasje fra restavfallet.

Innmelding i ordningen
Som abonnent regnes eier av eiendommen og som huseier er du ansvarlig for at du er med i ordningen. For nye boliger blir renovasjonsgebyret opprettet når det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, du må imidlertid selv bestille beholdere da vi har flere størrelser å velge i. Skjema for bestilling av beholdere til ny bolig finner du her. Abonnementet og beholderne følger boligen, du skal med andre ord ikke melde deg ut av ordningen dersom du flytter/selger boligen/eiendommen. Leier du ut en bolig, er du ansvarlig for at leietaker følger ordningen, men eier belastes renovasjonsgebyret gjennom de kommunale huseiergebyrene.

Dispensasjon for deltakelse i renovasjonsordningen
Det er gitt retningslinjer for å gi dispensasjon fra deltakelse i kommunens renovasjonsordning i forskrift. Forskriften gir også retningslinjer for virkeområde, kildesortering, avfallsbeholdere, plassering, gebyr, sanksjoner m. v.

Renovasjonsforskriften for Nes kommune finner du her.

Plukkanalyse av restavfallsbeholderne til ca 250 husstander ble gjennomført i desember 2016. Envir AB utførte plukkanalysen på oppdrag fra Esval Miljøpark KF. Analysen kan i sin helhet leses her.

Henteordningen
Det er levert ut tre avfallsbeholdere + plastsekker til alle husstander i kommunen i tillegg til en liten beholder, til bruk inne, matavfall. To ganger pr år blir det delt ut poser til matavfall og en gang pr år blir det delt ut sekker til plastemballasje.

Avfallsbeholderne har forskjellig farge på lokkene. Beholder for matavfall har brunt lokk, papir/papp beholder har blått lokk og restavfall har grått lokk.

Sortert avfall fra Nes kommune har en gjennomgående god kvalitet. Det vil si at husholdningene i Nes kommune er flinke til å sortere avfallet sitt. Det er allikevel viktig å poengtere at dersom en beholder er full så ikke legg avfallet fra denne beholderen opp i en annen. Du må heller ikke overfylle beholderen din. Dersom du stadig opplever at beholderen blir full før din tømmedag kan du bestille større beholder.

Skal du ha dåp, konfirmasjon, vennefest eller noe annet som kan føre til ekstra mye avfall en gang i blant? Da har du muligheten til å kjøpe en ekstrasekk som du kan sette ut med restavfallsbeholderen når den tømmes. Ekstrasekk selges hos Esval Miljøpark og Nes kommunes servicetorg eller tilsendt i posten. Annet avfall som blir hensatt utenfor/ved siden av beholderen vil ikke bli tatt med av renovatøren.

Bringeordning
Dersom du har avfall som for eksempel glass- og metallemballasje, farlig avfall, eller avfall som på grunn av vekt, størrelse, konsistens eller lignende ikke passer i avfallsbeholderen din hjemme må du frakte dette til ett av våre returpunkter. Vi har returpunkter flere steder i kommunen.

Glass- og metallemballasje leveres til returpunkter rundt i kommunen, returpunktene finner du her.

Miljøstasjon for farlig avfall finnes på Gatekjøkkenet på Vormsund, nærbutikken på Haga og Circle K, Årnes. Nøkkel fås i gatekjøkkenet/nærbutikkens/bensinstasjonens åpningstider.

Gjenvinningsstasjonen på Esval Miljøpark har mottak for annet kildesortert avfall.