Miljøvennlig energi fra husholdningsavfall

Energigjenvinningsetaten (EGE) ved Oslo kommune, har ansvar for kommunens energigjenvinningsanlegg på Haraldrud, og for utsorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Utsorteringsanleggene sorterer innbyggernes husholdningsavfall, og sorterer til sammen 150 000 tonn husholdningsavfall i året. Utsorteringsanlegget på Haraldrud er p.t. verdens største optiske utsorteringsanlegg. Matavfallet i de grønne posene sendes til biogassanlegget i Esval Miljøpark for å bli til miljøvennlig biogass og biogjødsel. Plastemballasjen i blå poser sendes videre til gjenvinning og blir til nye plastprodukter. Restavfallet brennes i forbrenningsanlegget, og blir til miljøvennlig fjernvarme for ca. 30 000 husholdninger i Oslo.