Biogassanlegget i Nes

Oslos biogassanlegg, Romerike biogassanlegg (RBA), behandler kildesortert matavfall fra Oslos innbyggere. Anlegger er lokalisert i Esval Miljøpark, i Nes kommune. Anlegget tar også imot matavfall fra næringsvirksomhet og fra andre kommuner. Ved anlegget produseres utslippsnøytral biogass til Oslos busser og miljøvennlig biogjødsel til landbruket. Biogassanlegget inngår i et av kommunens store klimatiltak; et kretsløpsbasert avfallssystem.

Anlegget har kapasitet til å behandle 50 000 tonn matavfall i året. Det gir biogass til 135 busser, og kan forsyne 100 mellomstore gårder med biogjødsel. Biogassen er CO2-nøytral, og vurderes som et av de mest miljøvennlige drivstoffene tilgjengelig i dag. Biogjødselen inneholder mange viktige næringsstoffer som fosfor, kalium og nitrogen, og kan erstatte eller supplere dagens fossile kunstgjødsel. Anlegget er p.t det mest moderne anlegget i Europa i sitt slag, og har vært i drift siden desember 2012.

Byggingen av biogassanlegget samt oppgraderingen av Oslos forbrennings- og utsorteringsanlegg, er et ledd i miljøsatsingen til Oslo kommune. Et av målene til kommunen er å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020 og 95 % innen 2030. Slik spiller Esval miljøpark en stor og viktig rolle i å nå disse målene.


For mer informasjon eller spørsmål relatert til biogassanlegget, kontakt kommunikasjonssjef Cecilie Bjørnethun - cecilie.bjornethun@ege.oslo.kommune.no, tlf. 924 05 516.

For andre henvendelser vedrørende Esval miljøpark, kontakt daglig leder Jonny Eriksen, jonny@esval.no, tlf. 958 72 358.