Utvidelse av Esval Miljøpark

(21.01.2014) Vi har de siste dagene mottatt henvendelser om artikkelen som stod på trykk i Raumnes 16. januar vedrørende Fylkesmannens uttalelser i forbindelse med at vi har søkt om dispensasjon for utvidelse av deponiet på Esval. Vi ønsker å presisere at Fylkesmannens svar til Nes kommune ikke fraråder en utvidelse, men en dispensasjon fra reguleringsplanen. Fylkesmannen anbefaler en ordinær reguleringsprosess, da dette bedre vil ivareta aktuelle interessers behov.

Esval Miljøpark har store utviklingsmuligheter, og ser fram til en god prosess gjennom en ny reguleringsplan.

Jonny Eriksen
Daglig leder, Esval Miljøpark KF