Nye støvmålinger

(28.4.2013) Målinger av støvnedfall på 3 punkter rundt anlegget fortsetter. Prøvetakningsprogrammet utføres av uavhengig konsulent og skal være representativt for å måle utslipp for husstander som antas og være mest påvirket.


Støvmålinger (2) for perioden 15.9-15.10.12
Målingen viser at for denne perioden er støvutslippene langt under anbefalt grenseverdi på 5 g/m2 pr måned.
Vi fortsetter målinger fremover og nye resultater vil bli kunngjort fortløpende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------