Gassrensing igang!

15. okt 2012: Esval miljøpark KF har i dag satt et nytt gassrenseanlegg i drift! Dette tiltaket betyr at vi har fjernet den største kilden til lukt på Esval. Våre målinger i dag viser at renseanlegget virker slik som forutsatt og gjør at all gass forbrennes uten lukt. Vi forventer nå at situasjonen i forhold til lukt i nærmiljøet skal bli vesentlig bedret!

Teknologien er den samme som er benyttet på Lindum i Drammen. Erfaringer fra Lindum viser at dette virker og har gjort det over tid.
Esval miljøpark vil fortsette arbeidet med å stoppe resten av luktkildene, men det viktigste tiltaket er nå gjennomført og i drift!
Det har aldri tidligere vært renset deponigass på Esval.